جتصا

سید رضا صالحی

مدرس دوره مدیریت بازاریابی دیجیتال با ۱۴ سال سابقه در عرصه کسب و کار و تدریس و آموزش دوره های…