جتصا

بازاریابی نوین در صادرات

کامل‌ترین مقاله بازاریابی محتوا بر اساس توصیه‌های لینکدین

استراتژِی تولید محتوا ۱- انتخاب اهداف استراتژیک این روزها تولید محتوای اثرگذار کم‌رنگ شده و یا محتوای به‌آسانی توسط مخاطب…

اهمیت لینک دین در صادرات

چگونه می توان از لینک دین در صادرات استفاده کرد؟ لینکدین با حدود ۶۰۰ میلیون کاربر فعال هم اکنون به…