جتصا

بازاریابی در کشور پاکستان

آموزش بازاریابی در پاکستان، زوایای پنهان و فرصت‌ها

روایتی از شروع صادرات و بازاریابی در پاکستان احمد یکی از باغداران خوش‌نام و باتجربه استان خراسان رضوی است.  پدربزرگ…

صادرات به پاکستان – فرصت ها و ظرفیت های خالی

ظرفیت صادرات به پاکستان ⚡ پاکستان، بازاری ۲۴۰ میلیونی که ایران بیش از ۰٫۲ درصد از این سهم بازار بزرگ…