جتصا

بازاریابی نوین در صادرات

نوآوری در بسته بندی صادراتی

صادرات پایدار با بسته بندی صادراتی خلاقانه بسته بندی زیرمجموعه هنر بازاریابی است که نشانگر تأثیر بسته بندی در موفقیت…

نقشه سفر مشتری در صادرات

نقشه سفر مشتری در صادرات و فروش داخلی این مسیر چه آنلاین باشد و چه آفلاین، چه برای بازار داخلی…

اهمیت لینک دین در صادرات

چگونه می توان از لینک دین در صادرات استفاده کرد؟ لینکدین با حدود ۶۰۰ میلیون کاربر فعال هم اکنون به…