جتصا - جوهر تجربه‌های صادراتی
احتمالاً با آدم‌های زیادی سروکار داشته‌اید که به طور معمول و پیش‌فرض درخواست تخفیف می‌کنند، زیرا آموخته‌اند اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق فروشندگان حاضرند بدون هیچ دلیل موجهی تخفیف ‌دهند.

تکنیک مدادتراش در مذاکرات صادراتی

تکنیک شاه ماهی در مذاکرات صادراتی تکنیکی که هر کس بلد نیست

تکنیک شاه‌ماهی قرمز در مذاکرات صادراتی

پیشنهاد دهنده اول در مذاکرات صادراتی بودن بسیار خوب است و در 90 در صد موارد موفق خواهید بود.

چه کسی باید اولین پیشنهاد قیمت را در یک مذاکره بین‌المللی ارائه دهد؟

بنابراین، داشتن یک بتن قوی و اینکه بتن ما چقدر به خریداران نزدیک است و اینکه آیا خریداران از بتن ما آگاه هستند یا نه، یک موضوع مذاکره تجاری پیچیده است.

تشخیص بتنای طرف مقابل در مذاکرات صادراتی – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند تا چه اندازه تشخیص بتنای طرف مقابل می تواند به سود شما در مذاکرات باشد “

استراق سمع جلسات صادرات - آزمایشی که "ثابت می کند تا چه اندازه نحوه انتقال پیام بین اعضا در یک جلسه مذاکره صادرات به نفع یا ضرر ما تمام می شود."

استراق سمع در مذاکرات صادراتی – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند تا چه اندازه نحوه انتقال پیام بین اعضا در یک مذاکره صادراتی به سود یا ضرر ما تمام شود”

شما نیاز به مدیریت اصول و خواسته در مذاکرات صادراتی دارید اما بحث در مورد اصول چیز دیگری است و چشم‌پوشی از اصول به‌راحتی امکان‌پذیر نیست

مدیریت خواسته و اصول در مذاکرات صادراتی – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند تا چه اندازه مدیریت اصول و خواسته ها در جلسات مذاکرات صادراتی اهمیت دارند”

اهمیت قوانین و مقررات در صادرات هر فعال اقتصادی که در زمینه صادرات فعالیت می کند برای ادامه فعالیت اقتصادی خود نیاز به آشنایی با قوانین مهم صادرات کالا دارد.

اهمیت قوانین و مقررات در صادرات – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند آگاهی از قوانین و مقررات تا چه اندازه می‌تواند در موفقیت مذاکرات تأثیرگذار باشد؟”

تکنیک های بسیار متفاوتی برای مدیریت دروغ در مذاکرات صادراتی وجود دارد که یک صادرکننده حرفه ای باید نسبت به آنها کاملا آگاهی داشته باشد

مدیریت دروغ در مذاکرات صادراتی – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند برای موفقیت در مذاکره باید مهارت های زیادی داشته باشیم”

اهمیت پیش نویس قراداد در مذاکرات صادراتی

استفاده از سوگیری لنگر یا اثر لنگر در مذاکرات صادراتی – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند برای موفقیت در مذاکرات صادراتی مهارت‌ها تا چه اندازه مهم‌اند”

نحوه مقابله با جنگ قیمتی در صادرات را می توان به طرق مختلف مثل تسلط به بازار و تکنیک های مذاکره و همچنین تکنیک های "جایگزین های تخفیف" استفاده نمود

نحوه مقابله با جنگ قیمتی در صادرات – تجربه‌ای که “ثابت می‌کند قیمت تنها پایه متقاعدسازی نیست”

استراتژی کالباسی در مذاکرات صادراتی از مهمترین و قدمی ترین نیرنگ های مذاکره است

استراتژی کالباسی در مذاکرات صادراتی – تجربه‌ای که “باعث آسیب به صادرکننده ایرانی شد”

error: Content is protected !!